Energiekosten

Uw energiekosten bestaan uit drie onderdelen; leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten. Als u zelf stroom opwekt, krijgt u ook te maken met salderen en terugleveren. Op deze pagina geven we u hier meer informatie over.
Vader en dochter

Uw energiekosten op een rij

De energiekosten bestaan uit de leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten. We leggen u graag uit hoe deze kosten zijn opgebouwd en waar u precies voor betaalt.

Leveringskosten
Deze kosten betaalt u voor de levering van stroom en/of gas. U betaalt zowel vaste als variabele leveringskosten.

 • Variabele leveringskosten
  Het variabele deel heeft betrekking op de hoeveelheid energie die u verbruikt. Dit deel doet u keer de prijs die we hebben afgesproken per kWh stroom en/of m³ gas. De afgesproken prijs is afhankelijk van uw type contract (vaste of variabele tarieven) en of u een enkel- of dubbeltarief heeft. Voor dit deel van uw leveringskosten geldt: hoe minder u verbruikt, hoe minder u betaalt.

 • Vaste leveringskosten
  Daarnaast betaalt u vaste leveringskosten. Een vast bedrag per jaar voor de kosten die we maken voor uw energieaansluiting. Dit staat ook wel bekend als vastrecht. Hoeveel energie u verbruikt, is niet van invloed op dit bedrag.


Netbeheerkosten

Elke regio heeft zijn eigen netbeheerder en u kunt deze niet zelf kiezen. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de energiemeters in uw meterkast, het transport van uw energie en het beheer van het energienet. De kosten daarvoor brengen we namens de netbeheerder in rekening. En wij betalen dat bedrag vervolgens weer aan uw netbeheerder.

De hoogte van uw netbeheerkosten hangt af van het soort aansluiting dat u heeft en wordt jaarlijks door de netbeheerder bepaald.

Wilt u weten wie uw netbeheerder is? Vul dan uw gegevens in op Mijnaansluiting.nl.

Weten wie uw netbeheerder is 

 

Belastingen: overheidsheffingen en btw   

Het laatste onderdeel van uw energietarief zijn belastingen: de overheidsheffingen en btw. Deze betaalt u aan ons via uw termijnbedrag. Wij dragen deze vervolgens rechtstreeks af aan de overheid. De overheidsheffingen wijzigen meestal jaarlijks op 1 januari.   

 

 • Energiebelastingen
  Deze heffing op stroom en gas is ingevoerd om u te stimuleren om zuinig en bewust met energie om te gaan. 
 • Vermindering energiebelasting 
  Omdat energie een basisbehoefte is, heft de overheid geen belasting over een deel van uw energieverbruik. Dat bedrag wordt elk jaar opnieuw bepaald en is voor 2024 € 631,39 per huishouden. U heeft alleen recht op deze vermindering als u stroom afneemt op een leveringsadres met een verblijfsfunctie, zoals wonen of werken. 
 • Btw
  Over alle kosten betaalt u 21 % btw. 

Meer over energiebelasting

Terugleveren en salderen

De energie die u zelf opwekt, bijvoorbeeld met uw eigen zonnepanelen, kunt u zelf gebruiken. In dat geval heeft u van ons minder stroom nodig. Elk jaar verrekenen we op uw jaarnota het verschil wat u aan stroom van ons heeft afgenomen en wat u aan het energienet heeft teruggeleverd.

Meer over terugleveren en salderen

Overheidsmaatregelen

In 2022 hebben de overheid en energieleveranciers samen gekeken naar de betaalbaarheid van de energierekening. Daar is toen een pakket aan maatregelen uitgekomen voor 2023. Voor 2024 zijn er weer nieuwe maatregelen. Op deze pagina hebben we ze voor u op een rij gezet.

Overheidsmaatregelen