Bedrijfsgegevens WoonEnergie (CEN bv)

Sinds 1 januari 2007 verzorgt CEN bv, het voormalige Centrica, de levering van elektriciteit en gas voor WoonEnergie. CEN bv is een zeer ervaren en betrouwbare partner in energielevering. De Klantenservice van CEN is gratis en goed bereikbaar via 0800 - 1466 of klantenservice@woonenergie.nl.

 

Vestigingsadres

Marten Meesweg 5
3068 AV Rotterdam

Correspondentieadres

Postbus 111
3000 AC Rotterdam

CEN bv is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52698238. BTW nummer NL 8505.57.756.B.01.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit:

Autoriteit Consument & Markt
Postbus 16326
2500 BH Den Haag