Energiebelasting

Over de energie die u verbruikt, betaalt u een overheidsheffing: de energiebelasting. Dit om u zo zuinig, bewust en efficiënt mogelijk met energie om te laten gaan. Daarnaast wil de overheid het opwekken van duurzame energie stimuleren. Tot 2023 betaalde u hiervoor een aparte heffing: de opslag duurzame energie (ODE). Deze is per 1 januari 2023 opgegaan in de energiebelasting. 
 
De energiebelasting betaalt u aan ons. Deze kosten worden doorberekend in uw variabele leveringskosten. Wij dragen de energiebelasting vervolgens af aan de overheid. De hoogte van de energiebelasting is afhankelijk van uw verbruik: de heffing wordt per kWh stroom en m³ gas berekend. Elk jaar op 1 januari voert de overheid nieuwe tarieven voor de overheidsheffingen in.    

Tarieven energiebelasting 2023

Gas per m3
Excl. btw
Incl. 21% btw*
< 170.000 m3
€ 0,48980
€ 0,59266
170.000 – 1.000.000 m3
€ 0,09621
€ 0,11641
Stroom per kWh Excl. btw Incl. 21% btw*
< 10.000 kWh
€ 0,12599
€ 0,15245
10.000 - 50.000 kWh
€ 0,10046
€ 0,12156
50.000 – 10.000.000 kWh € 0,03942 € 0,04770
*Goed om te weten: op uw jaarnota ziet u de energiebelasting en de ODE (Opslag Duurzame Energie van 2022 terug als aparte posten. Ook gold van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 tijdelijk een verlaagd btw-tarief van 9% op energie (stroom en gas). Dit lagere tarief wordt automatisch doorberekend en verrekend op uw jaarnota over 2022.

Vermindering energiebelasting

U heeft recht op vermindering energiebelasting als u stroom afneemt voor een locatie met een verblijfsfunctie. Dit is een wettelijk vastgestelde korting die wij namens de Belastingdienst verrekenen op uw jaarnota. Locaties met een verblijfsfunctie zijn locaties waar mensen kunnen verblijven, zoals woonhuizen, fabrieken, restaurants en kantoren. 
 
De vermindering energiebelasting kan ook € 0 zijn als geen sprake is van een verblijfsfunctie. Bij locaties die geen verblijfsfunctie hebben, kunt u denken aan garageboxen, trappenhuizen, aanlegsteigers en riolen. Bekijk in dit overzicht of je locatie een verblijfsfunctie heeft of niet. Staat de omschrijving van uw locatie hier niet tussen? Dan geeft de Belastingdienst uitsluitsel.  

Vrijstelling energiebelasting

Huurt u een woning en wekt u zelf energie op met zonnepanelen? Dan krijgt u vrijstelling van energiebelasting. Deze vrijstelling geldt alléén voor het aantal kWh dat met de zonnepanelen is opgewekt – dus niet voor energie die u verder nog gebruikt. Voorwaarde is dat u als huurder de zonnepanelen heeft geplaatst (of laten plaatsen) en zelf in het huis woont.