Energiegedragscode

WoonEnergie heeft deze gedragscode ondertekend, omdat zij consumenten goed zal voorlichten, op een eerlijke en goede manier klanten zal werven én leverancierswisselingen op een voor de consument zo goed mogelijke manier afwikkelt. De Gedragscode is opgesteld door EnergieNed en de Energiekamer (voorheen DTe, thans ACM). Deze gedragscode is sinds 1 september 2006 van kracht en in 2009, 2015 en 2020 aangepast. De gedragscode geldt voor alle energieleveranciers.

Vertrouwen vergroten

De gedragscode is in het leven geroepen om het vertrouwen van de consument in de vrije energiemarkt te vergroten. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat klanten schriftelijk gewezen moeten worden op een bedenktijd van 14 dagen en dat er een klachtenprocedure aanwezig dient te zijn.

Toezicht op energieleveranciers

De Energiekamer controleert of alle energieleveranciers die de code ondertekend hebben zich aan de afspraken houden. Zij beoordeelt of de consument voorzien is van eerlijke informatie bij de keuze voor een energieleverancier. Bij overtreding van de gedragscode heeft de Energiekamer de mogelijkheid om sancties op te leggen.

Kijk op www.energie-nederland.nl voor een overzicht van de energieleveranciers die de gedragscode hebben ondertekend. 

Bekijk de Gedragscode Consument en Energieleverancier 2020