Correctie op onterechte tariefaanpassing: alle informatie op een rij

Voor een deel van onze klanten is er het afgelopen jaar te vroeg een tariefsaanpassing doorgevoerd. Dit gaat om klanten die vanuit een vast contract automatisch overgingen naar een variabel contract. Zij hadden in hun eerste jaar op het variabele contract, 12 maanden gelijke tarieven moeten hebben. Helaas zijn deze klanten door een vergissing meegenomen in de tariefsaanpassingen van andere groepen klanten. We hebben onze processen hierop aangepast, zodat dit niet nog een keer kan gebeuren. Klanten om wie dit gaat, hebben hier persoonlijk bericht over gekregen. Hieronder leggen we uit hoe we de vergissing nu gaan rechtzetten.

Voor wie geldt deze correctie?

Zodra de vaste looptijd van uw overeenkomst afloopt, wilt u niet zonder energie komen te zitten. Daarom zetten we na afloop van de vaste looptijd onze klanten altijd automatisch over op een variabel contract.

Bij klanten die vóór 2 januari 2022 een vast contract hadden afgesloten, hebben we dit ook gedaan. Alleen had er voor hen binnen het eerste jaar op het variabele contract geen tariefsaanpassing mogen plaatsvinden. Dit is door een vergissing wel gebeurd bij een aantal van deze klanten.

Heeft u al langer dan een jaar een variabel contract of heeft u een vast contract na 2 januari 2022 afgesloten? Dan kunnen uw tarieven wel door het jaar heen veranderen.

Hoe zetten we dit recht?

Alles wat u wilt weten over een correctienota, de jaarnota en eindnota

We hebben ervoor gekozen om onze vergissing op te lossen door binnen ons bestaande notaproces de correctie door te voeren. Zo staat met terugwerkende kracht alles goed in onze systemen. Dat zorgt ervoor dat klanten ook voor het verleden de juiste informatie terugzien in Mijn WoonEnergie. Daarnaast is deze manier van rechtzetten belangrijk voor het afrekenen van de korting van het prijsplafond aan het einde van het jaar. Hoe het notaproces precies in elkaar zit leest u hieronder.

Termijnbedrag
Als u klant wordt bij WoonEnergie, dan start het contract op de door u aangegeven datum. Op dat moment geeft u ook aan ons door hoeveel energie u denkt te verbruiken, of we gebruiken het historische verbruik.

We berekenen dan een jaarbedrag op basis van de energietarieven en uw aangegeven of geschatte verbruik. We houden dan ook gelijk rekening met zaken zoals belastingen en leveringstarieven van de netbeheerder. We spreiden dit jaarbedrag over 12 maanden. Dat is uw termijnbedrag: een voorschot dat u aan ons betaalt. Zo hoeft u niet in 1 keer een groot bedrag te betalen aan het einde van het jaar bij uw jaarnota.

Jaarnota en eindnota
Na 12 maanden (of wanneer u eerder bij ons weggaat) bekijken we wat u werkelijk heeft verbruikt. Dit doen we met de door u doorgegeven meterstanden of door uw meter uit te lezen. Geeft u uw meterstanden niet door? Dan maken we een schatting. Uw werkelijke verbruik doen we keer de energietarieven die u dat jaar heeft gehad. Hier komt een bedrag uit. Is dit bedrag hoger dan de 12 termijnbedragen bij elkaar opgeteld? Dan moet u bijbetalen. Is het lager? Dan krijgt u geld terug.

Het verrekenen van uw termijnbedragen met uw werkelijke verbruik en energietarieven gebeurt op uw jaarnota of bij een eindnota (als u bijvoorbeeld verhuist of weggaat). Op uw jaarnota checken we ook gelijk of uw termijnbedrag voor het komende jaar nog past bij uw tarieven en verbruik.

Verrekening op uw jaarnota
Zit u nog in uw contractjaar? Dan heeft u nog geen jaarnota voor dat jaar ontvangen. Daarom zijn de in rekening gebrachte termijnbedragen nog niet verrekend met uw werkelijke verbruik en energiekosten. Dat gebeurt altijd op uw jaarnota.

Bij sommige klanten waar er te vroeg een tariefsaanpassing heeft plaatsgevonden, wordt het verschil dus verrekend op de jaarnota. De vergissing heeft namelijk plaatsgevonden in het huidige contractjaar. U bent nog niet definitief afgerekend op de onjuiste tarieven. We kijken op uw jaarnota of u wel of niet te veel heeft betaald. U ontvangt nu dus geen bedrag.

Correctienota
Heeft u al een jaarnota ontvangen en heeft de vergissing daarvoor al plaatsgevonden? Dan zijn de in rekening gebrachte termijnbedragen wel verrekend op uw jaarnota met uw werkelijke verbruik en de onjuiste energietarieven. Deze energietarieven kloppen niet, omdat u een jaar lang gelijke tarieven had moeten hebben. Dat betekent dat we deze jaarnota gaan corrigeren.

In dit geval ontvangt u een correctienota die uw afgelopen jaarnota vervangt en waarschijnlijk ontvangt u geld van ons terug. Dit geldt ook voor klanten die bij ons zijn weggegaan. Daar vervangt de correctienota de eerder ontvangen eindnota. Op de correctienota leggen we uit voor welke datum u dit geld ontvangt en op welke rekening we dit storten.

Combinatie van een correctienota en verrekening op uw jaarnota
Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u onterecht een tariefsaanpassing heeft ontvangen voor uw jaarnota, maar ook na uw jaarnota. Dan ontvangt u een correctienota en verrekenen we de rest van het verschil op uw eerstvolgende jaarnota.

Bijbetalen
Het kan ook gebeuren dat uit de correctie blijkt dat u eigenlijk te weinig heeft betaald. Omdat de situatie is ontstaan door een vergissing van ons, laten we dit bedrag vervallen. We sturen u in dit geval wel een gecorrigeerde jaarnota of eindnota toe. Direct daarna ontvangt u bericht dat we de zojuist uitgestuurde correctienota compenseren. U hoeft dus niets te betalen.

Uitgebreide uitleg op uw jaarnota of correctienota
Zowel op uw eerstvolgende jaarnota, als op de gecorrigeerde eindnota of jaarnota wordt in de bijlage in detail uitgelegd hoe de nota is berekend. Hier ziet u per periode terug hoeveel energie u heeft verbruikt en met welke energietarieven we dit verrekenen.

Incassokosten

Hebben we u in de periode dat we u onjuiste tarieven in rekening hebben gebracht, ook incassokosten berekend? Dan worden deze kosten door ons vergoed. Als u de incassokosten al deels of volledig aan ons heeft betaald, dan krijgt u dit bedrag van ons terug. We sturen u een bericht met verdere informatie.

Heeft u nu één of meerdere openstaande nota’s? Dan verrekenen we het bedrag, wat u van ons tegoed heeft, eerst met deze andere nota’s. In Mijn Woonenergie ziet u precies welke incassokosten u aan ons heeft betaald. En u ziet hier ook meteen uw actuele nota-overzicht.

Mijn dossier is overgedragen aan een incassopartner

Hebben we uw dossier overgedragen aan één van onze incassopartners? Dan stuurt onze partner uw een bericht. De incassokosten komen te vervallen, wanneer u deze nog niet heeft betaald. Heeft u de incassokosten al wel betaald? Dan stort onze partner dit bedrag terug op uw betaalrekening.

 

Wat betekent de correctie voor uw termijnbedrag?

Bij het berekenen van uw termijnbedrag houden we rekening met uw energieverbruik en de voor u geldende tarieven.

Doordat u onterecht een tariefsaanpassing heeft gehad, kan het zijn dat uw huidige termijnbedrag niet klopt. We gaan dit daarom opnieuw berekenen. We sturen u binnen een maand een nieuw advies over uw termijnbedrag. We leggen dan ook uit waar we in dit advies rekening mee houden.

Past u uw termijnbedrag aan naar ons advies? Dan komt u waarschijnlijk goed uit op uw jaarnota. U krijgt dan geen geld terug, maar u hoeft ook niet bij te betalen.

Let op

Is uw termijnbedrag het afgelopen jaar te laag geweest voor uw situatie of heeft u uw termijnbedrag in het afgelopen jaar zelf verlaagd? Dan kan het zijn dat u een advies krijgt om uw termijnbedrag te verhogen. Uw termijnbedrag komt door de verlaging niet meer overeen met uw tarieven en uw energieverbruik.

Tip!

In Mijn WoonEnergie kunt u uw maandelijkse energieverbruik binnen het verbruiksplafond zien. En ook de Termijncheck is weer beschikbaar. Daarmee kunt u zelf regelmatig nagaan of uw termijnbedrag nog bij uw situatie past.

Goed om te weten: de Termijncheck kijkt 7 dagen lang naar dezelfde factoren. Heeft u de afgelopen dagen nog de Termijncheck gedaan? Doe de Termijncheck dan nog eens over een paar dagen. Waarschijnlijk krijgt u dan een ander advies, omdat de Termijncheck dan rekening houdt met uw actuele tarieven die u hoort te hebben.

 

Onterechte tariefsaanpassing en uw verbruik

De onterechte tariefsaanpassing heeft geen invloed op uw verbruik. Met uw verbruik is niets verkeerd gegaan. We gebruiken (nu we alles hebben rechtgezet) uw juiste tarieven om uw verbruik af te rekenen bij uw jaarnota.

Benieuwd naar uw verbruik van de afgelopen periode? Bekijk uw verbruik in Mijn WoonEnergie per jaar, maand, week, dag of per uur.

 

 

 

Het prijsplafond en uw energietarieven

Goed om te weten. Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond. U betaalt dan een basistarief tot een verbruiksplafond van maximaal 2.900 kWh voor stroom en 1.200 m³ voor gas. Voor het verbruik boven het verbruiksplafond gelden de juiste tarieven van uw variabele contract. Uw juiste tarieven staan ook in Mijn WoonEnergie.

Weten hoe het prijsplafond precies werkt? Kijk op Woonenergie.nl/prijsplafond