Correctie op tariefsaanpassing

Van mei tot en met september 2022 hebben WoonEnergie klanten die vanuit een vast product automatisch overgingen naar het variabel product te maken gehad met tariefaanpassingen die niet voor hen bestemd waren. Klanten zijn hierover in december 2022 geïnformeerd en zij ontvangen eind januari/begin februari 2023 opnieuw een brief met uitleg over de ontstane situatie en wat dit voor hen betekent.

Klanten waarvan de vaste looptijd afloopt, gaan automatisch over naar het variabele product van WoonEnergie. Voor klanten met een vast contract dat voor 1 januari 2022 was afgesloten, geldt dat zij bij overgang naar het variabele product een tarief ontvangen dat het eerste jaar gelijk blijft. Helaas heeft een deel van deze klanten in de periode tussen mei en september 2022 toch te maken gehad met een tariefaanpassing.

WoonEnergie gaat dit nu corrigeren voor de betrokken klanten door de tarieven met terugwerkende kracht aan te passen naar de juiste tarieven over de betreffende periode. Op basis hiervan kan dan een juiste jaarnota worden opgemaakt; de definitieve afrekening voor de verbruikte energie over het afgelopen jaar. Tevens beschikken klanten hiermee weer over de juiste historische data en kan er weer een correct termijnbedrag worden berekend. Klanten ontvangen hier binnen een maand advies over.

Jaarnota, correctienota of een combinatie

Wanneer een klant sinds afgelopen mei geen jaarnota heeft ontvangen, vindt de verrekening op de volgende jaarnota vanzelfsprekend plaats met de juiste tarieven. Heeft een klant de jaarnota al wel ontvangen, dan ontvangt hij of zij een correctienota met de juiste tarieven. Het bedrag dat te veel is betaald, ontvangt een klant binnen enkele dagen terug op de bankrekening.

De mogelijkheid bestaat natuurlijk ook dat een klant zowel voor als na het jaarnota moment te maken heeft gehad met onjuiste tarieven. In dat geval ontvangt de klant een correctienota op de laatst ontvangen jaarnota. De volgende nota wordt sowieso opgemaakt met gebruik van de juiste tarieven.