Privacy en cookies

CEN b.v. h.o.d.n. WoonEnergie hecht veel waarde aan uw privacy. Bij het verwerken van uw gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. In ons privacystatement leggen we uit welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de gegevensverwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is CEN b.v. h.o.d.n. WoonEnergie (hierna: WoonEnergie), Marten Meesweg 5, NL 3068 Rotterdam.

WoonEnergie is ervan overtuigd dat gegevensbescherming van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van (ex)klanten, respondenten en prospects worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerken van persoonsgegevens

Als u producten of diensten van WoonEnergie afneemt of contact met WoonEnergie heeft, leggen wij uw gegevens vast. Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve  van het aangaan en de uitvoering van uw overeenkomst, onze dienstverlening en om u te informeren over nieuwe producten en diensten. WoonEnergie houdt hierbij rekening met uw voorkeuren. Als u geen informatie meer over nieuwe producten of diensten wilt ontvangen, dan kunt u dit online via Mijn WoonEnergie (alleen consumenten) aangeven of schriftelijk doorgeven aan: WoonEnergie Nederland bv, Postbus 111, 3000 AC Rotterdam.

Direct naar de Mijn WoonEnergie instellingen pagina

Klikgedrag

Op de website van WoonEnergie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's, zonder de bezoeker te identificeren. Ook gebruiken wij deze gegevens om voor u meer gerichte informatie op de site te kunnen zetten. Zo kan WoonEnergie de inrichting van de website en de dienstverlening aan u verder verbeteren.

Cookies

WoonEnergie maakt bij het aanbieden van online diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat met uw bezoek aan deze website wordt meegestuurd en door uw browser en op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

WoonEnergie gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • Om u zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijgt u informatie te zien die voor u het meest relevant is.
  • Het opvragen van eerdere voorkeuren.
  • Voor onderzoek, om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.


Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kunt u gebruikmaken van functionaliteiten op de website, bijvoorbeeld voor het gebruik van het online klant worden en verhuizen en om inloggegevens van Mijn WoonEnergie te onthouden.

Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele  telefoon.

Als u op deze link klikt krijgt u een overzicht van cookies die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website en de bijhorende functionaliteiten raadpleegt.

Beveiliging

WoonEnergie heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens. De maatregelen zijn erop gericht om een onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Links naar andere sites

Op de site van WoonEnergie staat een aantal links naar websites van derden. WoonEnergie kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht om aan WoonEnergie te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat WoonEnergie uw gegevens niet mag verwerken dan kunt u WoonEnergie verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

WoonEnergie laat u binnen vier weken weten in hoeverre WoonEnergie aan uw verzoek kan voldoen. Stuur uw verzoek aan WoonEnergie o.v.v. 'privacy' aan WoonEnergie Nederland bv, Postbus 111, 3000 AC Rotterdam.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan telefonisch contact op of gebruik ons contactformulier.

Direct naar Contactinformatie

Meld een datalek

Heeft u een (mogelijk) datalek gevonden? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek hebt ontdekt.

Dit doet u via meldpuntdatalekken@woonenergie.nl. Vermeld in uw e-mail: uw naam, telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek. Na ontvangst van uw melding nemen we telefonisch contact met u op voor meer informatie, zodat we maatregelen kunnen treffen om de mogelijke gevolgen te minimaliseren. Vervolgens beoordelen we de ernst van het datalek en bepalen we of het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n).

Wat is een datalek?
Er is een datalek als persoonsgegevens van onze klanten, relaties of medewerkers zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Dat is zo als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Voorbeelden zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Waarom moet ik een (mogelijk) datalek melden?
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zodra zij een ernstig datalek hebben geconstateerd. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkene(n) (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Wat als ik twijfel of sprake is van een datalek?
Twijfelt u of sprake is van een datalek? Bijvoorbeeld omdat het onduidelijk is of persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn verwerkt? Meld het mogelijke datalek dan toch aan ons. Liever een keer te veel gemeld, dan een keer te weinig. 

Wijzigingen

WoonEnergie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacybeleid van WoonEnergie.

Rotterdam, 27 januari 2017