Direct aanmelden

  1. Producten
  2. Uw gegevens
  3. Afronden
  4. Bedankt

Kies uw producten

Kies uw contractsoort

Vast

Met een vast tarief bent u verzekerd van een scherp, vast tarief. Wat de prijzen in de markt ook doen, uw tarief verandert niet.


Modelcontract

Het variabele tarief wordt aangeboden in een modelcontract. Een variabel tarief kan twee keer per jaar worden aangepast aan de op dat moment geldende marktomstandigheden.

Waarom uw gegevens met ons delen?

Alleen met uw persoonlijke gegevens kunnen we er voor zorgen dat de berekening aansluit op uw persoonlijke situatie. En ons aanbod dus ook! Hiervoor hebben wij uw laatst bekende jaarverbruik nodig. Deze vindt u op uw laatste jaarnota. Als ons aanbod gebaseerd is op dit laatst bekende jaarverbruik kunnen wij u de beste inschatting geven van de te verwachten kosten. Daarnaast hebben we ook uw postcode nodig om de regio afhankelijke kosten te kunnen bepalen. Tot slot is het handig als u aangeeft of u voor een enkeltarief of een normaal- en daltarief kiest.

Geeft u uw persoonlijke gegevens liever niet door? Dan kunnen we u een aanbod doen o.b.v. een inschatting. Deze inschatting maken we met behulp van enkele belangrijke kenmerken van uw woonsituatie. De te verwachten kosten sluiten preciezer aan op uw persoonlijke situatie o.b.v. uw gegevens, dan wanneer u dit berekent o.b.v. een inschatting.

Uw tarieven

Waarom uw gegevens met ons delen?
Ik weet mijn verbruik niet

Kiest u voor normaal- en daltarief?
Dan gaan we in de berekening van de jaarkosten uit van de volgende verdeling:

50% van uw verbruik tegen normaaltarief
50% van uw verbruik tegen daltarief

Deze percentages zijn gebaseerd op uw gemiddelde verdeling van normaal- en daltarief van een gemiddeld gezin.

Teruglevering

Weet u niet hoeveel u teruglevert? Vul dan 1700 kWh in.

Vraagteken
kWh
m3

Vul uw postcode in om de tarieven te tonen.